MBLs tariffpolitikk

MBLs hovedstyre vedtok tidligere i år et tariffpolitisk dokument – dette er et strategisk dokument som redegjør for prinsippene for MBLs overordnede tariffpolitikk. Dokumentet inneholder retningslinjer for MBLs tariffstrategi og tariffpolitiske arbeid.

Vi har utarbeidet et politikkdokument, som fremhever våre tariffpolitiske standpunkter og hvilken retning vi ønsker at dette arbeidet skal ha. Det er viktig at tariffavtalene til enhver tid fremstår som relevante og aktuelle, både for bedriften og de ansatte. Mediebransjen befinner seg i en spennende, men utfordrende tid og det er viktig at avtalene fanger opp temaer som er aktuelle for dagens arbeidsliv i norske mediehus.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er part i ni tariffavtaler med fem fagforeninger. Avtalene omfatter til sammen over 8000 organiserte arbeidstakere. Hver enkelt tariffavtale og fagforening har sitt eget særpreg og utfordringer, noe som gjenspeiler seg i MBLs løpende tariffarbeid.