Årets mellomoppgjør

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Schutterstock-foto.

I 2019 skal vi gjennomføre et mellomoppgjør, det vil si at det kun er lønnsjustering det skal forhandles om. I et mellomoppgjør forhandler NHO direkte med LO og YS samlet for alle tariffavtalene mellom disse. Forhandlingene vil finne sted 11. – 14. mars. Forhandlingene mellom MBL og NJ vil skje 24. og 25. april.