Datoer for årets tarifforhandlinger

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Datoene for årets mellomoppgjør mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening blir 24. og 25. april i år. Forhandlinger mellom hovedorganisasjonene er satt til 11. – 14. mars.

I år er det kun lønnsreguleringer det forhandles om siden det er mellomoppgjør.