Innsamling av lønnsstatistikk

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

-Det er en stor og omfattende oppgave, både for den enkelte medlemsbedrift og for oss i MBL, sier fagsjef Geir E Engen.

Som en del av forberedelsene til vårens lønnsoppgjør går MBL nå i gang med innsamling av data til lønnsstatistikken.

-Det er en stor og omfattende oppgave, både for den enkelte medlemsbedrift og for oss i MBL, sier fagsjef Geir E Engen, som er ansvarlig for lønnsstatistikken i MBL.

-Vi er avhengig av å ha et godt faktagrunnlag både i forkant av forhandlingene, slik at vi vet hvordan lønnsutviklingen har vært foregående år, og underveis i forhandlingene. Tallene brukes aktivt i forhandlingene for å finne ut hvordan ulike lønnskrav påvirker rammen. I tillegg gjør vår detaljerte statistikk det mulig for oss å kunne se hvordan krav slår ut i ulike deler av MBLs medlemsmasse. Krav som har virkning på rammen kan slå svært ulikt ut i ulike bedrifter, sier Engen.

Tallene MBL samler inn deles med de ulike arbeidstagerorganisasjonene, slik at partene kan ha et omforent syn på tallene før forhandlingene starter.

Fristen for innsending er fredag 21. februar. Tidsplanen er lagt opp slik at statistikken er klar før påske.