Lønnsoppgjøret 2019: Må styrke bedriftenes konkurranseevne

Publisert

NHO-sjef Ole Erik Almlid. FOTO: Oda Lykke Sandvig.

NHOs posisjon før årets oppgjør ble vedtatt av representantskapet i går og innebærer følgende:

  • Konkurranseevnen må styrkes. Lønnsveksten i Norge bør derfor bli lavere enn lønnsveksten hos handelspartnerne.
  • Lønnsdifferensiering etter den enkelte bedrifts økonomiske situasjon skal ivaretas gjennom lokale forhandlinger. Ved eventuelle sentrale tillegg bør det derfor skilles mellom de overenskomster som har og de som ikke har lokale forhandlinger.
  • Den økonomiske realitet som er lagt til grunn for resultatet i de sentrale forhandlingene skal også gjelde for de forhandlinger som i etterkant skal føres om eventuelle justeringer av minstelønnssatser.

Intervju med NHO sjefen og flere detaljer på NHOs nettside

Viktige datoer i lønnsoppgjøret:

11. mars: Kravoverlevering mellom partene

14. mars: Frist for forhandlingsløsning

30./31. mars: Eventuell mekling