Lønnsstatistikken er klar

Fagsjef Geir E. Engen i Mediebedriftenes Landsforening.

– Statistikken viser en lønnsutvikling i tråd med den vi la til grunn i forhandlinger i fjor, og den informasjonen vi har fått om lokale forhandlinger i løpet av året – som også er på linje med samfunnet for øvrig, sier fagsjef Geir Engen i MBL.

Nytt av året er at det er felles statistikk for grafisk og pakkeri. Det er svært mange tall og rapporter og de beskriver ulike deler av utviklingen fra 2017- og gjennom 2018. -Det er enkelte strukturelle endringer som fremkommer når vi sammenligner rapporter med alle ansatte som er med i 2017 og alle ansatte som er med i 2018 (såkalte identiske bedrifter), og rapportene der vi kun har med ansatte som er med i grunnlaget begge år (såkalte identiske personer). De siste rapportene beskriver den reelle lønnsutviklingen, sier Engen.

Som tidligere år skjer innsamlingen av lønnsstatistikk i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene som får tilgang til tallene for egne medlemmer.

Til lønnsstatistikken