Mobil - største plattform for medieinnhold

Foto: Annemor Larsen, VG

Mobil - største plattform for medieinnhold. Halvparten av befolkningen bruker hver dag mobilinnhold fra norske mediehus, dette viser de ferske lesertallene fra Kantar. -Medievanene blir mer mobile, og smarttelefonen er nå blitt den viktigste delen av folks mediehverdag. Våre mediehus har utviklet tjenester som er så gode at halvparten av alle nordmenn over 12 år leser nyheter de får rett i lomma, sier Randi S. Øgrey, adm. dir i MBL.

SE OGSÅ STREAM FRA FREMLEGGINGEN

Lesertallene som i dag blir presentert viser at mediehusene har høy og stabil dekning på 78 prosent på landsbasis. 14 % av befolkningen leser eller ser innhold fra de målte mediene på nettbrett. Til sammen 63 % av befolkningen over 12 år bruker nå digitalt innhold på enten mobil, PC/Mac eller nettbrett daglig.  44% leser minst en avis på hverdager. Lesingen av papirutgaver går tilbake med 9,6 % fra 2017 til 2018.

VG er Norges klart største mediehus på digitale flater med i overkant av 2 millioner daglige brukere, etterfulgt av NRK, Dagbladet og TV2 som alle har over 1 mill brukere. 13 av de målte mediehusene har i dag over 100 000 daglige brukere på digitale enheter.

Ny målemetode
Målingen av digitale lesertall har i 2018 vært igjennom et år med implementering av ny metode, og tallene rapporteres nå for alle enheter. I den nye målemetoden brukes personbaserte trafikkmålinger. En annen viktig endring fra 2019, som først og fremst gir seg utslag på mobil, er likestillingen av hybrid- og native apper.

- Endringene som er gjort i digitalmålingene gjør at tallene nå speiler totaliteten og markedet på en bedre måte. Det er viktig at vi kontinuerlig videreutvikler og forbedrer målingene, og at målingene fortsetter å støtte opp om produktutvikling i mediehusene. Det tas hele tiden nye grep for å gjøre målingene bedre, sier Øgrey.

Opplagstallene rapporteres med nytt regelverk fra 2018. Totalopplaget er nå 2,27 mill (netto opplag) og går frem med 2,2 % for aviser tilsluttet MBL og LLA fra første til andre halvår i 2018. Det rene digitalopplaget er på nær 806.000 og øker med 14 %, mens det rene papiropplaget går ned med 6 %. Papirutgavene inngår fortsatt i 65% av det totale opplaget.

Aftenposten er Norges største mediehus i netto opplag, dvs. både papir- og digitalabonnement samt løssalg, med et opplag på nær 260 000. Videre følger VG med 238.00 i opplag hvorav VG+ utgjør 167.000, Dagbladet med i overkant av 86.000 i opplag og Bergens Tidende med over 83.000. Av de 166 avisene med opplagsfremgang, er det VG+ som øker mest med 15.278, etterfulgt av Adresseavisen som øker med 2674 i opplag og Nettavisen med 2433.

Det er opplagsvekst hos alle aviskategorier, men det er de riksspredte nyhetsavisene som går mest frem etterfulgt av storbyavisene.

Lesertall mediehus

Opplagstall mediehus

Presentasjon medietall