Ny kartlegging av seksuell trakassering i mediebransjen

Nyhet, HMS/IA

Publisert

5741 personer svarte på undersøkelsen om seksuell trakassering som medieorganisasjonene sendte ut for to år siden. F.v. ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø, adm. direktør i MBL, Randi Øgrey, NJ-leder Hege Iren Frantzen og Arne Jensen, generalsekretær i NR. Nå sendes en ny undersøkelse ut. Foto: Andrea Gjestvang.

Om en uke sendes en ny undersøkelse om seksuell trakassering ut til medarbeidere i mediebransjen.

Høsten 2017 gjennomførte medieorganisasjonene en kartlegging av seksuell trakassering i mediebransjen. Drøyt 5700 medarbeidere svarte på spørsmålene, og tre prosent av dem oppga at de var utsatt for seksuell trakassering de siste seks månedene.

Nå, to år seinere, ønsker medieorganisasjonene å gjenta undersøkelsen. I tillegg til initiativtakerne bak undersøkelsen i 2017, Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Fagpressen, Landslaget for lokalaviser og Norsk Redaktørforening, kommer følgende mediehus/medieorganisasjoner til å samarbeide om utsendelse av undersøkelsen: NRK, Discovery Norge, NENT Group og Norsk Lokalradioforbund.

For å kunne sammenligne resultatene, og dermed se eventuelle utviklingstrekk, tar vi utgangspunkt i de samme spørsmålene som i 2017. Undersøkelsen vil være anonym, og resultatene vil kun bli rapportert på overordnet nivå.

Undersøkelsen vil bli sendt ut torsdag 21. november med svarfrist i begynnelsen av desember. Resultatene vil bli presentert i januar 2020.

Vi håper flest mulig av medarbeiderne i mediebransjen vil svare på undersøkelsen, slik at vi har et best mulig grunnlag for å jobbe forebyggende mot seksuell trakassering i det enkelte mediehus og i organisasjonene.