Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Ny storsatsing på redaksjonell kompetanse og innovasjon

Nyhet, Journalistikk

Publisert

- I dette miljøet har vi de aller beste forutsetninger for å styrke den viktige journalistikken samtidig som vi kan skape nye verktøy for fremtidens redaksjoner og mediehus, sier Anne Jacobsen, CEO i NCE Media.

Store deler av Medie-Norge går sammen med NCE Media for å lansere MCB Journalism Lab (JoLab), som etableres i Media City Bergen januar 2020.

Målet er å øke innovasjon og bygge kompetanse for fremtidens redaksjoner, samt styrke kritisk og undersøkende journalistikk. Helt sentralt står også arbeidet med å bygge bærekraftige forretningsmodeller for mediehusene.

Oppstarten blir i januar 2020. Først med en heldags workshop i digital journalistikk med BBCs Paul Myers 7. januar. I fokus står søk og analyser på Google og de store sosiale medieplattformene som Facebook, Twitter og Instagram. Uken etter, 13.-17. januar 2020 kommer Bellingcat, et av verdens mest anerkjente miljøer for undersøkende journalistikk, til Bergen for å holde en workshop i Media City Bergen. Dette blir organisert som en femdagers intensiv workshop i moderne journalistiske metoder, med vekt på praktiske øvelser og case-studier med utgangspunkt i deltakernes egne prosjekter.

Betydelig fellssatsning

MBL er en av samarbeidspartnerne sammen med: TV2, NRK, BT/Schibsted, BA/Amedia, Institutt for journalistikk, Norsk Journalistlag, Landslaget for lokalaviser, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, SKUP, Nordisk Journalistcenter i Århus, Constructive Institute i Århus.

Velegnet miljø for redaksjonell innovasjon
Den norske medieklyngen er verdensledende innenfor medier og medieteknologi, med mer enn hundre medlemmer spredt over hele landet, i tillegg til et stort internasjonalt nettverk. Klyngen har flere tunge aktører innen visualisering, grafikk, AR/VR, broadcast-teknologi og AI knyttet mot mediebransjen. Nå ønsker man å styrke skjæringspunktet mellom teknologi og redaksjonell utvikling og innovasjon gjennom økt, felles satsing.
- I dette miljøet har vi de aller beste forutsetninger for å styrke den viktige journalistikken samtidig som vi kan skape nye verktøy for fremtidens redaksjoner og mediehus, sier Anne Jacobsen, CEO i NCE Media.
- Dette gjøres gjennom å styrke kompetanse og kunnskapsutvikling i mediehusene, samtidig som det utvikles nye løsninger for produksjon, distribusjon, storytelling, effektivisering, produktutvikling, analyse og innsikt, for å nevne noe. Vi er derfor veldig stolt av å initiere JoLab sammen med ledende medieaktører over hele landet, sier hun.

Samarbeid og deling
JoLab vil dra nytte av bred kompetanse i ledende medieindustri og skal aktivt trekke med relevante presse- og mediemiljøer både nasjonalt og internasjonalt, for å gjøre tilbudet bredt, sterkt og relevant for både små og store medieaktører.
Per Christian Magnus, Senter for Undersøkende Journalistikk (SUJO), ved Universitetet i Bergen ønsker initiativet velkommen, og ser frem til å samarbeide tett med MCB JoLab.
- Ambisjonen er å skape en felles plattform og arena for kompetanseutvikling og innovasjonsarbeid i den norske mediebransjen der samarbeid og samhandling står sentralt, sier Magnus.
- Vi vil samarbeide tett med JoLab, og også trekke veksler på deling og samarbeid mellom journalister, redaktører og teknologiekspertise, sier han.

MCB JoLab er organisert som et prosjekt i Media City Bergen Media Lab, og administrert av klyngeorganisasjonen NCE Media.