Rapport viser sterkt vekst i bloggmarkedet

Nyhet, Reklame og annonsering

Publisert

IRMs tall viser at totalmarkedet for influencermarkedsføring var på 237 millioner i 2018 Foto: Schutterstock.

For å øke kunnskapen om størrelse, sammensetning og inntektsstruktur i bloggmarkedet har ANFO, Mediebyråforeningen og MBL bestilt en kartlegging fra IRM. Rapporten konkluderer med at dette markedet er i sterk vekst og er større enn flere av de etablerte annonsekanalene i verdi.

 

IRMs tall viser at totalmarkedet for influencermarkedsføring var på 237 millioner i 2018. Av dette var 170 millioner influencer sponsorship. IRM forventer en vekst på 22% inneværende år, slik at totaliteten ender på 289 millioner i 2019. Av dette vil 210 millioner være sponsorship. Det innebærer at sponsorship vil være omtrent på størrelse med kinoannonsering i fjor.

For 2020 forventer IRM en ytterligere vekst på 20%, slik at totalmarkedet for influencermarkedsføring ender på 348 millioner neste år. Av dette vil 256 millioner være fra sponsorship.

Markedet for influencermarkedsføring kan deles i to: Den delen som IRM omtaler som influencer sponsorship dvs betalingen som influencerne mottar for å promotere ulike produkter og tjenester. Den andre delen er influencer advertising, som består av mer tradisjonelle annonser i tilknytning til influencere. Dette kan være både bannerannonser på nettsider og videoannonser.

Ønsker ansvarlige annonsører

-Vårt håp er at norske annonsører anvender disse kronene på influencere som er seg sitt ansvar bevisst gjennom at de opptrer i tråd med bransjestandarden som er etablert gjennom FiMs etiske retningslinjer, sier fagsjef for digital utvikling, Geir E. Engen.

Rapporten er tilgjengelig for MBLs medlemmer. Send en e-post til ge@mediebedriftene.no

Les også Kampanjes omtale