TBU: Lønnsvekst som forventet

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

– Selv om det nå går bedre i norsk økonomi er ikke omstillingene over. Lønnsdannelsen må derfor bidra til å trygge verdiskaping og jobber, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO om TBU-tallene.

– TBU-tallene viser at vi traff godt på anslagene for lønnsvekst for 2018. De ulike indikatorene for konkurranseevnen spriker noe, og lønnskostnadsnivået er fortsatt høyt, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum i en kommentar til den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU).

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la frem sin foreløpige rapport i går. Ifølge TBU ble lønnsveksten i fjor som anslått. Timelønnskostnadene ble redusert sett i forhold til våre handelspartnere i fjor, mens lønnsandelen i industrien var rekordhøy. Prisveksten for 2019 anslås til 2,2 prosent.

Les hele rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

Les mer