-Skal norske medier være gode på innovasjon må de også være gode på innovasjonsmetodikk

Nyhet, Multimedia, Journalistikk, TV

Publisert

-Gjennom et stort internasjonalt nettverk kan vi bringe de beste i verden på innovasjonsmetodikk og utviklingsprosess til Norge, sier sier administrerende direktør for medieklyngen Anne Jacobsen.

Det finnes knapt noe sted i verden* du kan konsumere medieinnhold uten å komme i kontakt med teknologi fra medieklyngen i Bergen. Når NCE Media straks runder 10 år, er det flere synlige resultater å feire, men sjefen har også flere nye planer på trappene.

Klyngen fikk blant annet nylig en stor tildeling fra EU og er pekt ut som ett av fire miljøer i Europa med kompetanse innenfor kunstig intelligens rettet mot medieindustrien.

-Fremover fortsetter vi å utvikle verktøy for redaksjoner verden over, fordelt på mange spennende selskaper, eksempelvis Mjoll, en startup som har utviklet et presist og effektivt verktøy med en AI-motor for alt fra søk i videoarkiv til autoteksting, eller Myreze som sprenger grenser for hva som er virtuelt mulig å få til, sier administrerende direktør for medieklyngen Anne Jacobsen. -Vi utvikler nye verktøy for digital storytelling, jobber med robotikk, AR og VR, eller også nye metoder og verktøy for innsikt og analyse. Vi har fokus på nye, bærekraftige forretningsmodeller for mediene, for de gamle kan neppe fikses – det må tenktes nytt. Gjennom et stort internasjonalt nettverk kan vi bringe de beste i verden på innovasjonsmetodikk og utviklingsprosess til Norge. Skal norske medier være gode på innovasjon, må de også være gode på innovasjonsmetodikk, sier hun.

Neste Hub i Oslo, Trondheim, Tromsø?

NCE Media har ca 100 medlemmer spredt over hele landet, riktignok flest på Vestlandet, hvor en fjerdedel befinner seg i hovedkvarteret Media City Bergen.

-Stavanger har et miljø som etter hvert hadde klare klyngekarakteristika med tett samarbeid mellom partene. Det var bakgrunnen for at vi satte på ekstra ressurser der med egen arbeidsgruppe og prosjektutvikler og lanserte vår NCE Media Stavanger-satelitt i fjor. Vi har også mange medlemmer i Oslo nå, så vi planlegger å gjøre det samme der. Det betyr at det blir litt enklere for Oslo-selskapene å møte NCE Media sitt tjenestetilbud og være tettere involvert i innovasjonsprosjektene. Både nye og «gamle» medlemmer på Østlandet vil være hjertelig velkomne til å ta del i dette miljøet. Både Trondheim og Tromsø kan være aktuelle hub-er for NCE Media, og det er heller ikke utenkelig at det kan komme tilsvarende utenfor landegrensene. Dette ligger i pipeline. Den positive effekten av samarbeid og samhandling er godt dokumentert, og det gir økt verdiskaping og økte konkurransefortrinn til deltakende miljøer, sier hun.

De beste digitale hodene

På spørsmålet om hvordan mediebransjen skal sikre seg de beste digitale hodene, fremhever Jakobsen at dette er en sammensatt utfordring.  – Det må starte godt nedover i skoleverket, fortsette på universitet og høgskolenivå og i forskningsmiljøene, og tas ut i fremoverlente bedrifter og selskaper som har vilje og evne til å tenke nytt. Jeg har klokketro på koblingen mellom akademia og bedrifter – det er nettopp i dette skjæringspunktet den beste innovasjonen skjer, og det er her de beste digitale hodene utvikles og trives. Disrupsjons-utsatte bedrifter som velger å stå alene eller utenfor samarbeid, kan fort bli tapere i dette bildet, sier hun.

Entreprenørskapsmiljøet i TV 2

Bakgrunnen for klyngen var det sterke entreprenørskapsmiljøet i TV 2. -Man ønsker jo å bruke teknologi på nye måter, og i mangel på ferdige løsninger ble disse skapt «inhouse» i TV 2, og deretter spunnet ut til egne selskaper. Et godt eksempel er verdenslederen Vizrt, strømmeteknologiselskapet Vimond, Wolftech som jobber med arbeidsflytsystemer eller den siste spinoff-en Electric Friends som lager kameraroboter for studioavvikling. Ved lansering av sistnevnte for et par år siden ble disse roboten rundt i verden referert til som et «iPhone-moment».

Denne entreprenørmentaliteten og innovasjonskraften ønsket man å sette mer i system, og ble med i det nasjonale klyngeprogammet til Innovasjon Norge i 2010. Dette har som mål å få flere norske innovasjoner kommersialisert og ut på en internasjonal arena, sier hun.

Klyngen feirer nå ti år i februar. I 2018 konkluderte en rapport fra statistisk samfunnsanalyse med at selskapene som har vært knyttet til medieklyngen, har gjennom årene hatt en verdiskapning vesentlig større enn tilsvarende industri andre steder i landet.

 -Gjennom årene er det skapt tusenvis av nye arbeidsplasser knyttet til dette miljøet og tilstøtende industri. Hvert år noterer vi ca 18-20 nyetableringer, sier Jacobsen.

* Nord-Korea er visstnok eneste unntaket.

Av: Veslemøy Rysstad 

MBL er medlem i NCE Media