Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

300 millioner i kompensasjon – usikkert om det treffer bransjens behov

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Kulturminister Abid Raja varsler at regjeringen vil foreslå en kompensasjonsordning for de redaktørstyrte mediene på 300 millioner kroner, som kompenserer deler av omsetningsfallet som følge av korona-pandemien. – Vi er glad for at kulturministeren omsider kommer med tiltak, men vi er usikre på om denne treffer i forhold til bransjens behov slik vårt forslag om en annonsekompensasjon vil gjøre, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

I den foreslåtte ordningen må Mediehusene ta en stor risiko fordi det går lang tid før man vet om man får kompensasjon, og man må dekke en stor del av tapene selv. Risikoen er stor for at mange mediehus vil gå fra svarte til røde tall på årsbasis uten å få kompensert noe av tapet.  Svært mange mediehus har små overskudd.

Regjeringens forslag består av en søknadsbasert ordning forvaltet av Medietilsynet. Det legges opp til at nasjonale medier som har hatt et omsetningsfall på minst 20 prosent i perioden 1. mars til og med 15. juni som følge av COVID-19-utbruddet kan søke om kompensasjon. For lokale og regionale medier settes grensen til et omsetningsfall på minst 15 prosent i samme periode.

Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden, oppad begrenset til 15 millioner kroner. Kompensasjonen justeres for eventuelle permitteringer av journalister og innsparinger/støtte fra andre COVID-19-tiltak. Regjeringen foreslår at rammen for ordningen begrenses oppad til 300 millioner kroner. Dersom samlet søknadsbeløp overstiger rammen for ordningen vil foretakene få en prosentvis lik avkortning i kompensasjonen.

-Basert på den kraftige svikten i annonseomsetning foreslo MBL en annonsekompensasjonsordning med 80 % kompensasjon av annonsesvikten ved minst 20 % tap. En slik ordning ville truffet bedre. Vi håper at departement og Storting vil lytte til forbedringsforslag i høringsrunden slik at vi kan sikre mediemangfoldet og journalistisk trøkk fremover. Det er forøvrig bra at kompensasjonsordningen skal gjelde alle redaktørstyrte medier og at forslaget blir sendt på høring, sier hun.