Amedia åpnet digitaltilgang til skoleelever

Publisert

-Vi er godt fornøyde med den muligheten vi har fått gjennom Amedia, og dette lover godt for fremtidige opplegg, sier prosjektleder for MBLs skolesatsing, Veslemøy Rysstad.

I år har ble det for første gang gitt full tilgang til i alt 79 nettaviser som en testordning i nasjonal avisuke. 91 000 elever på 4., 6. og 9. trinn deltok i avisuka, og åtte av ti lærere synes opplegget var topp i en fersk spørreundersøkelse fra Mediekompasset.

-Overfor elevene er det selvsagt stas for Mediekompasset å kunne presentere digitale fortellinger og moderne fortellerteknikker. Vi er godt fornøyde med den muligheten vi har fått gjennom Amedia, og dette lover godt for fremtidige opplegg, sier prosjektleder for MBLs skolesatsing, Veslemøy Rysstad.

Mulighetene for digitaltilgangen til lokalavisene ble ikke markedsført overfor skolene på forhånd, men det ble sendt påloggingslink direkte til de lærerne som var påmeldt sammen med klassen sin like før oppstarten av nasjonal avisuke. Likevel svarer flertallet, 55 % av 545 lærere at de brukte både nettavis og papiravis i undervisningen. -Det viser at skolen er blitt betydelig mer digital enn for få år siden hvor kun 3 % responderte at de var interessert i å bruke nettavis, sier hun.

Ja, takk begge deler

Arbeidsheftene til elevene har alltid vært papirbasert, men i høst kom også arbeidsheftet til ungdomsskolen kun i webversjon.  Av 60 ungdomsskolelærere svarer 96 % at webutgaven av ungdomsskoleheftet fungerte tilfredsstillende, men flere av dem skriver at de helst ville hatt den i printversjon.

Jobber lenge med stoffet

Enkelte av lærerne benytter opplegget over flere uker, og langt over halvparten melder at de har arbeidet med medieoppgavene inntil 10 timer under avisuka. Selv om de fleste sier at de benytter opplegget i norsk og samfunnsfag, er det også en høy andel som poengterer at de benytter opplegget tverrfaglig.

Avisene som kom i digitalversjon, var alle Amedias aviser, Aftenposten Junior og Klar Tale. I tillegg var det enkelte lokalaviser som ga tilgang til e-aviser.