Annonsesvikten verre enn under finanskrisen

Nyhet, Statistikk og analyse

Publisert

IRM-sjef Madeleine Thor

Medieinvesteringene faller med 18 % i andre kvartal 2020 og nær 1 milliard kroner mindre enn i samme kvartal i fjor. - Dette er et enestående tap i IRMs målinger av medieinvesteringer i Norge, sier IRM-sjef Madeleine Thor i en kommentar til den ferske kvartalsrapporten fra IRM.

-Vi startet våre målinger i 2006, og selv under finanskrisen i 2008-2009, kunne vi ikke se en nedgang i denne størrelsesorden. Medieinvesteringer er svært volatile i krisetider, det er en av de første investeringene som blir bremset ned., sier hun samtidig som hun antar at det vil bli oppgang allerede neste år.

Investeringene ble tydelig påvirket av Covid-19 pandemien og nedstengingen av samfunnet i følge raporten. Alle medier har blitt negativt påvirket. Digitale investeringer, som har vært markedets lokomotiver, har reversert i løpet av kvartalet. Kategorier som kino og utendørs har blitt rammet ekstra hardt, ettersom som vi beveger oss mindre i samfunnet. Nettoinvesteringene i andre kvartal utgjorde 4,4 milliarder og altså nær 1 milliard mindre enn samme kvartal som i fjor.

Les også Kampanjes intervju med IRM sjefen