Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Avisgutten tildelt Tove Nedreberg og Nils Gauslaa

Nyhet, Mediepriser

Publisert

Tove Nedreberg, administrerende direktør i Adresseavisen og Nils Gauslaa, direktør i Agderposten konsern mottok Avisgutten under MBLs årsmøte i dag. Avisgutten er MBLs fremste utmerkelse og deles ut til personer som har gjort en innsats for MBL og bransjen over tid.

Tove Nedreberg har vært styreleder siden 2016 og sittet i MBLs hovedstyre siden 2010. Hun har bidratt både i tariffarbeidet, vært MBLs representant i NHO og  vært engasjert i globale verv for MBL. Nedreberg har også vært mentor i mentorprogrammet for å utvikle ledertalenter og øke kvinneandelen i ledende posisjoner

Nils Gauslaa har siden 2016 vært hovedstyremedlem i MBL, og var tidligere varamedlem. Samtidig har han bidratt tungt i det viktige arbeidet i MBLs datterselskap A/S Papirkjøp i perioden 2011 til 2018.