Brudd i tariffoppgjøret mellom MBL og Fellesforbundet

Publisert

Fellesforbundets forhandlingsleder Ole Einar Adamsrød og MBLs forhandlingsleder Pernille Børset.

(Oslo 08.10.20 kl 23.10) Fellesforbundet har brutt forhandlingene med Mediebedriftenes Landsforening om avisbudavtalen. Oppgjøret går nå til mekling.

- Det var dessverre ikke mulig å komme til enighet i forhandlingene.  Fellesforbundet har fremmet krav som ligger langt over rammen fra frontfaget og som ikke tar hensyn til den krevende situasjonen distribusjonsselskapene står i sier forhandlingsleder Pernille Børset i Mediebedriftenes Landsforening.

MBLs medlemmer vil få tilsendt informasjon om meklingsdato og reglene for betinget permittering ved arbeidsstans i egen bedrift.

For mer informasjon kontakt:

Pernille Børset, forhandlingsleder MBL, tlf. 975 62 339