Datoer for MBLs lønnsforhandlinger

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Etter at årets lønnsforhandlinger ble forskjøvet som følge av koronasituasjonen er datoene nå klare for fem forhandlinger i høst. Det starter med forhandlinger mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening 15. september.

Her er forhandlingsdatoene:

Journalistavtalene med NJ: 15. og 16. september

Overenskomst for avis, avistrykkerier og pakkerier med Fellesforbundet: 22. og 23. september

Avisbudavtalen med Fellesforbundet: 7. og 8. oktober

Presse- og medieoverenskomsten med Parat: 12. og 13. oktober

Medieoverenskomsten med HK: 22. oktober