Fersk undersøkelse: 85 % har eller kommer til å permittere

Publisert

Tallene i undersøkelsen understreker det alvoret mediebransjen nå står midt oppe i og som er årsaken til at vi har bedt om kulturministeren om rask og betydelig krisehjelp, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey. Foto: Schutterstock.

MBL har fått tilgang til en undersøkelse gjennomført blant toppledere i mediehus av førsteamanuensis Erik Wilberg (BI) hvor 85% av de som har svart på undersøkelsen sier at de har permittert eller vurderer å permittere sine ansatte nå, kun 15 % svarer at det ikke er aktuelt å permittere nå.

Undersøkelsen har bare ligget ute et døgn og hittil har 53 toppledere i mediebransjen svart på undersøkelsen. 

Annonsenedgangen er fatal

Om utviklingen på desktop svarer 52 % av medielederne at den er meget negativ og 37 % sier den er noe negativ, tilsvarende sier 48 % at annonseutviklingen på mobil er meget negativ og 40 % at den er noe negativ. Så mange som 83 % svarer at annonseutviklingen på papiravis er meget negativ og 13 % sier at den er noe negativ. 

Dårlig lønnsomhet

62 % av medielederne svarer også at lønnsomheten totalt er meget negativ og 13 % at den er noe negativ. Dette til tross for at flere melder om opplagsvekst. 22 % har svært godt tilfang av digitale abonnenter og 55 % melder at denne er litt positiv. På papirabonnement er det 25 % som melder om at denne er meget positiv  og 4 % som sier den er litt positiv.  

-Abonnementsinntektene er som kjent dessverre ikke nok til å holde mediemangfoldet ved like. For avisene samlet står annonseinntektene for nær 40% av inntektene, men vi vet at annonseinntektene står for mer enn 50% av inntektene i en tredjedel av mediehusene. Tallene i undersøkelsen understreker det alvoret mediebransjen nå står midt oppe i og som er årsaken til at vi har bedt om kulturministeren om rask og betydelig krisehjelp, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.