Forsidelistene er nå tilgjengelig på medietall.no

Nyhet, Statistikk og analyse

Publisert

Medietall.no er MBLs portal for dokumentasjon til medlemmer, øvrig mediebransje og andre interessenter. Her finnes blant annet offisielle dekningstall samt tekniske trafikktall for digitale flater for alle deltakende medier. Fra uke 35 er det også publisert separate Forsidelister.

Forsidelistene representerer tekniske trafikkdata til gjeldende forside-URL, og rapporteres på mobil, PC og nettbrett. Trafikk fra rene native-applikasjoner er per i dag ikke inkludert i forsidelistene.

Mobil er største trafikkdriver også for forsidetrafikk og listen toppes av VG mobil med 1 393 000 for daglige unike brukere, etterfulgt av Dagbladet mobil med 549 000 og TV2 med 308 000 brukere i uke 37. Listen publiseres ukentlig på medietall.no og oppdateres hver tirsdag.