Gjennomslag i regjeringens innspill til EU om regulering av digitale plattformer

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

EU arbeider med å regulere digitale plattformer. Den planlagte lovreguleringen, Digital Services Act (DSA), er en sentral del av EUs kommende digitale strategi. Regjeringen har nå sendt sitt innspill til EU, hvor MBL har fått gjennomslag på flere viktige punkter.

MBL har både gitt skriftlige innspill og deltatt på innspillsmøte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Schibsted har gjort det samme. Innpillet som regjeringen nå har sendt viser at bransjen på en rekke viktige punkter har fått gjennomslag. Regjeringen er tydelig på at Norge støtter EUs initiativ om å utarbeide et nytt regulatorisk rammeverk for de digitale plattformene. Regjeringen vil også ha en tydeligere ansvarsregulering for ulovlig innhold og sikre at redaksjonelt innhold ikke blir redigert av nettverkene. Innspillet støtter også ny konkurranselovgivning, og peker på at slike reguleringer ikke må ramme små og mellomstore virksomheter. Regjeringen er også opptatt av mediehusenes tilgang til data om egne brukere.

Les hele innspillet her