Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Koronakompensasjonen forsinket

Nyhet

Publisert

MBL har i dialog med Medietilsynet og departementet anbefalt at forskriften bør endres.

Medietilsynet venter med utbetaling av koronakompensasjon på grunn av mulig forskriftsendring. Det meldte tilsynet 1. september.

MBL har gjort Medietilsynet og Kulturdepartementet oppmerksom på at for mange mediehus gir elementer i beregningsmåten for kompensasjonen urimelige utslag, som ikke reflekterer den økonomiske virkeligheten. MBL har derfor i dialog med Medietilsynet og departementet anbefalt at forskriften bør endres. Departementet vurderer nå dette.

Det er viktig at eventuelle endringer komme raskt, slik at utbetaling ikke forsinkes mer enn strengt nødvendig.