Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Krevende år, men mange lyspunkter

Jeg ser frem til å kunne møte dere alle i det nye Pressens hus i 2021, skriver Randi S. Øgrey i sin julehilsen

Vi er i ferd med å legge et svært krevende år bak oss. Likevel, hvis vi skal se på lyspunktene, så har dette vært året hvor alle dere i mediehusene virkelig har vist hvor viktige redaktørstyrte medier er. Enten det er lokalavisenes betydning i sine kommuner eller de store nasjonale medienes innsats for å gi oss innsikt og oversikt i en usikker koronatid. Det har vært fantastisk å se hvordan mediehusene har klart å innovere og utvikle nye fortellerteknikker gjennom 2020. Takk for alt dere har gjort under uvanlige og krevende forhold, fra hjemmekontor eller ute i felten, på markedssiden, i distribusjon og i redaksjonen.

Og folk har tillit til redigerte medier. Det viser undersøkelser, senest denne uken. Denne tilliten betyr mye for samfunnet. God, troverdig nyhetsrapportering og en konstruktiv samfunnsdebatt henger sammen og representerer viktige verdier som vi må ta vare på. Konkret har vi sett dette ved at folk bruker medienes innhold mer enn noensinne. Det er gledelig, og øker også evnen til å finansiere journalistikken når vi har et annonsemarked med knallhard global konkurranse. Den merker man, enten man heter BT eller Hallingdølen.

I MBL har vi jobbet sammen med dere, og for dere. Og jeg kjenner at vi er kommet tettere på dere medieledere dette året. Utallige telefonsamtaler, rådgivning, kurs og møter har bidratt til det. Og det har vært godt å kjenne på at det virkelig er bruk for oss når krisen rammer. Takk for at dere villig deler erfaringer og kunnskap gjennom arenaer i MBL.

I presseorganisasjonene har vi samarbeidet godt dette året, og det har vært viktig i politiske saker. For det har vært et intenst politisk år. Et år hvor det blir tydelig at mange beslutningene som tas i EU, eller ikke tas, får store konsekvenser for norske medier. Bransjen er godt digitalt posisjonert, men vi trenger en god og treffsikker mediepolitikk på de nye områdene for å sikre mediemangfoldet også fremover.

Jeg ser frem til å kunne møte dere alle i det nye Pressens hus i 2021. Det skal bli godt å komme ut av hjemmekontoret og inn i et hus som er åpent for alle og klart for debatter, kurs og sosiale treff.

Takk for godt samarbeid gjennom et krevende år – nyt julen.

Randi S. Øgrey