Kurs i lokale forhandlinger

Nyhet, Arrangementer, Lønn og tariff

Publisert

Kanwal Suleman og Geir Engen fra MBL avbildet under tarifforhandlinger tidligere i høst.

MBL ved forhandlingsleder Kanwal Suleman og statistikkekspert Geir Engen holder fortløpende kurs i lokale forhandlinger på bestilling fra medlemmer.

Kursingen foregår på Teams og tar ca 2 1/2 time inkludert innledninger og spørsmålsrunder. Den ferskeste i rekken var Døves Media mandag denne uka. Daglig leder i Døves Media oppsummerer kurset med følgende anbefaling:

Kurset ga innsikt i lønnsforhandlingene på overordnet nivå i Norge, og deretter mer konkret samarbeidet mellom MBL og deres samarbeidsorganisasjoner. Videre fikk vi en god gjennomgang av prosessen rundt lokale lønnsforhandlinger og den rollen disse spiller for de ansattes lønn. Ikke minst var det konkrete tips for hva man skal gjøre på hver arbeidsplass, og hvilke elementer man skal ta med seg inn i forhandlingene med arbeidstakersiden. Veldig nyttig!

MBL vil etterstrebe å følge opp alle som måtte ha behov for kurs i lokale forhandlinger. Velkommen til å ta kontakt via: arbeidsliv@mediebedriftene.no