Lesertall for mobil justert

Nyhet, Statistikk og analyse

Publisert

Foto: Schutterstock

Det ble oppdaget feil i lesertallet for mobil for ti titler. Mobiltallet for disse titlene ble justert mandag. Justeringene er publisert og markert på medietall.no

Det viste seg å være en feil i tellingen av trafikk fra Android apper. Det har vært et nitidig og tidkrevende arbeid å få ut alle datasettene som trengtes for å justere korrekt.

MBL beklager det inntrufne og presiserer at ingenting tyder på flere uregelmessigheter nå.