Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Lite treffsikker mediepakke

Nyhet, Mediepriser

Publisert

Det er bra at regjeringen bevilger 300 millioner i en koronatiltakspakke til mediene. Men pakken er lite treffsikker og gjør at medier med betydelige annonsetap ikke får kompensasjon. Journalistikken blir taperen, og vårt anslag er at kun 37 prosent av mediehusene (aviser) får støtte. -Vårt forslag om en kompensasjon for tapte annonseinntekter, ikke fall i omsetning, ville ivaretatt helheten og gitt større forutsigbarhet, sier adm.dir i MBL Randi S. Øgrey.

Innretningen på regjeringens foreslåtte ordning vil dekke bare 24 prosent av et beregnet tap fra mars til medio juni på rundt 400 millioner kroner. -Det er selvsagt bra at regjeringen anerkjenner samfunnsnytten av redaksjonelle medier med en krisepakke. Men vi har grunn til å frykte at det verste ikke ligger bak oss, men foran oss. Annonseinntektene er tett knyttet til hvordan det går i det øvrige næringslivet, sier Øgrey.

Under koronakrisen har mange mediehus opplevd både rekordhøy bruk og økning i antall abonnenter, og dermed høyere brukerinntekter. Denne økningen er likevel ikke i nærheten av å kompensere for fallet i annonseinntekter.

Endelig digitalmoms for dybde- og nisjemedier

-MBL er glad for at det nå foreslås et digitalt mva-fritak for dybdejournalistikk med kriterier som tillater disse mediene å utnytte de mulighetene som digital publisering gir. All digital journalistikk i medier som er underlagt lov om redaksjonell fridom må gis mva-fritak av hensyn til norsk språk og kultur. Vi oppfordrer Finansdepartementet til å fremskynde ikrafttredelsestidspunktet. I lys av effektene i mediemarkedet av korona-pandemien er det viktig at de mediene som omfattes så raskt som mulig kan begynne å bruke de digitale mulighetene, sier Øgrey.

Regjeringens pressemelding om innretningen på kompenasjonsordningen