Lønnsoppgjøret 2020: Enighet i frontfaget

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri.

På overtid 21. august kom Norsk Industri og Fellesforbundet til enighet i frontfaget i årets lønnsoppgjør.

Partene ble til slutt enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger.

-Det var ekstremt viktig å komme til enighet med tanke på det bakteppet som er i verdensøkonomien nå. Frontfaget skal være normdannenede for de oppgjørene som kommer etterpå, uttalte riksmekler Mats Ruland til TV2 i kveld.

– Dette har vært et krevende oppgjør, mye på grunn av den situasjonen Norge og resten av verden er i. Men sammen med Fellesforbundet og Riksmekleren har vi kommet frem til et oppgjør vi kan stå inne for, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Oppgjøret ble også komplisert av at forventet inflasjon i år ble oppjustert fra 1,2 til 1,4 prosent under forhandlingene.

Begge delegasjonene anbefaler den enighet som nå er fremforhandlet. Oppgjøret går nå til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer. Fristen for denne er 24. september. Styret i Norsk Industri skal for sin del behandle resultatet.