Lønnsoppgjøret 2020 er i gang

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Kravoverlevering for lønnsoppgjøret 2020 ved leder, Jørn Eggum i Fellesforbundet og administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen. Foto: Cathrine Westlie Eidal / Norsk Industri.

Tirsdag 10. mars overleverte Fellesforbundet og Norsk Industri sine krav, og markerte med det starten på årets lønnsoppgjør.

Dette skjer i lønnsoppgjøret:

  • 10. mars: Kravoverlevering mellom Norsk Industri og Fellesforbundet
  • 16. mars: Eventuelt brudd i forhandlingene
  • 17. mars: Eventuell meklingsstart
  • 31. mars kl. 24.00: Meklingsfrist
  • 1. april: Eventuell løsning eller streik i frontfaget (Norsk Industri og Fellesforbundet)

Årets oppgjør er forbundsvist, som betyr at hver landsforening i NHO forhandler med sin motpart på arbeidstakersiden. I et forbundsvist oppgjør starter Fellesforbundet og Norsk Industri først, etter det vi kaller frontfagsmodellen. Det betyr i praksis at konkurranseutsatt industri setter seg ved forhandlingsbordet først, fordi norsk økonomi er avhengig av at lønnveksten holdes innenfor rammer som industrien kan tåle. Les mer om årets lønnsoppgjør på denne siden.

Årets oppgjør er forbundsvist, som betyr at hver landsforening i NHO forhandler med sin motpart på arbeidstakersiden. I et forbundsvist oppgjør starter Fellesforbundet og Norsk Industri først, etter det vi kaller frontfagsmodellen. Det betyr i praksis at konkurranseutsatt industri setter seg ved forhandlingsbordet først, fordi norsk økonomi er avhengig av at lønnveksten holdes innenfor rammer som industrien kan tåle. Les mer om årets lønnsoppgjør på denne siden

MBLs forhandlingsdatoer:

MBL - NJ: 28. og 29. april

MBL - Fellesforbundet (grafisk): 11. og 12. mai

MBL - Fellesforbundet (bud) 25. og 26. mai 

MBL - Parat: 3. og 4. juni

Datoen for forhandlingene med Handel og kontor er foreløpig ikke satt.