Lønnsoppgjøret 2020: NHOs vurdering av rammen

Publisert

NHO sjef Ole Erik Almlid. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen.

Fredag kveld 21. august ble det enighet i frontfaget i årets oppgjør. - Det er bra at Norsk Industri og Fellesforbundet også denne gang har kommet til enighet i frontfaget. Det hviler nå et stort ansvar på partene i de påfølgende forhandlingene å følge frontfagets ramme, sier NHO-sjef Almlid.

Norge står fortsatt i en krise – og situasjonen er fortsatt svært krevende for mange. Over halvparten av våre bedrifter har opplevd sviktende omsetning på grunn av Korona. Alt vi gjør nå må dreie seg om å bevare og skape nye private arbeidsplasser, fortsetter Almlid.

Dette er et moderat oppgjør tilpasset den krevende situasjonen Norge og norsk økonomi står oppe i nå.

NHO og Norsk Industri har vært opptatt av at det i årets oppgjør ikke skulle gjøres endringer i overenskomsten. Dette for å holde kontroll på kostnader.

En justering er likevel gjort. Det er tatt inn en formulering som innebærer at bedrifter som forskutterer sykelønn for noen, må gjøre dette for alle.

- Formuleringen om forskuttering av sykepenger for noen bedrifter er en endring kun knyttet til industrioverenskomsten. Det er viktig å understreke at mange bransjer står midt i en veldig krevende situasjon og opplever en likviditetskrise, sier Almlid.

Frontfagsmodellen innebærer at frontfaget (industrien) setter en norm (ramme) for lønnsveksten i de oppgjørene som følger. Frontfagsmodellen innebærer ikke at industrioverenskomsten også legger føringer for andre temaer i de oppgjør som følger. Gjøres det endringer i tekster vil det kunne ha et kostnadselement.

- Derfor er det i år spesielt viktig at det ikke gjøres endringer i overenskomster, sier Almlid.

NHOs vurdering av rammen i hovedoppgjøret 2020.

Riksmeklers forslag og møtebok