Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

MBL lanserer podcast-veileder

Nyhet, Journalistikk

Publisert

Foto: Tom Egil Jensen/FMVfoto

MBL kan nå presentere en omfattende veileder for dem som vil starte med podcast

 

Det var i fjor MBL mottok innovasjonsmidler fra Medietilsynet som har resultert i denne praktiske guiden:

 Slik kommer du i gang med podcast

 -Vår tanke med veilederen er å gjøre det enklere å komme i gang med podkast, det kan jo virke komplekst og uoversiktlig. Derfor har vi også med oversikt over hvilke tekniske muligheter som finnes, sier MBLs fagsjef for digital utvikling Geir Engen.

-Vårt ønske at denne kunnskapen spres så bredt som mulig, slik at vi bidrar til enklere prosesser hos medlemmene, sier han videre og presiserer at veilederen er første del av prosjektet.

Prosjektet er todelt. Ved siden av å lage en veileder for mediebedrifter som ønsker å komme i gang med Podkast har MBL hatt oppgaven å se på muligheter for å samarbeide rundt infrastruktur og annonsemodell for Podkast.

-Den andre delen av prosjektet sluttføres også i disse dager, her utforskes de kommersielle mulighetene ved et bredt samarbeid i bransjen, sier Engen.

Veilederen er utviklet av Institutt for Journalistikk på oppdrag fra MBL.