MBL med viktige innspill til EKOM-melding

Publisert

Statssekretær Paul Chaffey møtte i går MBL delegasjon og hadde samtaler om den nye ECON meldingen. Foto: Torbjørn Tandberg/KMD.

En MBL-delegasjon møtte torsdag 3. desember statssekretær Paul Chaffey (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) om den kommende meldingen om markedet for elektronisk kommunikasjon (ekom). Sentrale temaer i meldingen, slik departementet omtaler den, vil være sikkerhet og beredskap i ekomnettene, hvordan legge til rette for økt konkurranse og hvilke mål Norge skal ha for bredbåndsdekningen.

MBL løftet blant annet frem sentrale problemstillinger rundt medienes rolle som demokratiets infrastruktur, mediemangfold, rollen som distributør versus innholdsleverandør og forbrukeres valgfrihet. -Dette er viktige elementer som meldingen må drøfte, sier adm. dir. Randi S. Øgrey.

Tomas Myrbostad (TV 2), Einar Hålien (Schibsted) og Stig Finslo (Amedia) holdt innlegg. Sammen med MBL-representantene deltok også NRK, med distribusjonssjef Bjarne Andre Myklebust, som også holdt innlegg. Øvrige møtedeltakere var MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey og fagsjefene Geir Engen og Bjørn Wisted, i tillegg til kommunikasjonssjef Tor-Martin Torbergsen (TV 2).

-Det var et godt møte, der statssekretær Chaffey inviterte til fortsatt dialog, sier Øgrey, og peker på at MBL på bakgrunn av møtet kommer til å sende et notat til departementets arbeid med meldingen.