Mediemålingene: Forlenger avtalen med Kantar og starter nytt samarbeid med Linkpulse

Nyhet, Statistikk og analyse

Publisert

MBL fortsetter samarbeidet med Kantar om lesertallsmålinger, og tegner ny avtale på vegne av sine medlemmer fra januar 2021. Avtalen omfatter måling av papirutgaver for aviser og magasiner, samt digital bruk av norske medier. Fra årsskiftet erstattes den nåværende Comscore-avtalen med en separat avtale for digitale trafikkmålinger levert av Linkpulse.

Behovet for offisielle målinger er stadig like aktuelt
I et mangfold av tilgang til datakilder har offisielle mediemålinger en viktig funksjon ved at de fremskaffer troverdig og relevant dokumentasjon av høy kvalitet. MBL har over tid vurdert ulike løsninger for å kunne utvikle dagens målinger i takt med teknologiske endringer og folks endrede mediebruk. Hovedfokuset har vært å gi MBLs medlemmer og bransjen en totalløsning som dekker behovet både for hyppige leveranser av tekniske trafikkdata, og tilgjengeliggjøring av dekningstall tilknyttet målgruppedata. MBL vil samtidig videreutvikle Medietall.no som portal for all tall-dokumentasjon.

Kantar vil fortsatt levere persontall til det norske markedet
MBL har besluttet å videreføre samarbeidet med Kantar, med ny avtale fra 2021. Kantar måler i dag lesing av papirutgaver for aviser og magasiner og digital bruk i Forbruker & Media, hvor tallstørrelsene fra de tekniske trafikkmålingene blir overført til i Kantars undersøkelser. Persontall for alle målte titler og dekning på tvers av plattformer, titler og medier blir beregnet i Kantar Online, samtidig som dekningstallene kan knyttes til et bredt utvalg av målgruppedata.

-Kantar er en solid leverandør av mediemålinger, og har etablerte verktøy for målgruppeanalyser med stor bruksverdi for medier og annonsører. Den nye avtalen sikrer kontinuitet i dokumentasjonen av bruk av mediehusenes innhold på tvers av plattformer, samtidig som nye behov og markedstilpasninger ivaretas, sier Randi S. Øgrey, adm.dir. i MBL.

Linkpulse blir ny leverandør av tekniske trafikkmålinger
Som leverandør av tekniske trafikkmålinger fra 2021 har MBL valgt å samarbeide med Linkpulse, et selskap som har levert webanalyseverktøy for den norske mediebransjen siden 2014. Linkpulse erstatter dermed Comscore, og vil stå for de tekniske trafikkmålingene av digital bruk for henholdsvis mobil, PC og nettbrett. Flertallet av MBLs medlemmer har allerede et samarbeid med Linkpulse, og ved valg av leverandør har det vært en prioritet å kunne gjenbruke de investeringene norske mediehus allerede har gjort i denne type målinger.

-Linkpulse har god kjennskap til det norske markedet og er rigget for en fremtid uten bruk av tredjepartscookies. Samtidig er norske mediehus verdensledende på brukerdata, og her vil Linkpulse kunne bidra til å styrke bruken av mediehusenes egne førstepartsdata, sier Øgrey.

En verden i konstant endring
De nye kontraktene trer i kraft fra første januar 2021. Vi er i en tid hvor vi vil se større endringer i teknologi, ikke minst hos de globale aktørene, som vil legge føringer på digitale målinger. Det betyr at vi vil måtte regne med endringer i de tekniske målingene og metode også videre.

-Det er viktig å knytte til seg samarbeidspartnere som evner å være proaktive, og som samtidig forstår behovet for stabilitet i denne type målinger. Her mener vi at vi nå har et kompetent og engasjert team med oss, og vi ser frem til det videre arbeidet, sier Øgrey.