Medietall: Digital opplagsvekst

Publisert

Foto: Shutterstock

- 3 av 4 aviser kan vise til opplagsvekst. Det er det digitale som driver veksten, og det digitale veier opp for nedgangen på papir. Det er gledelig at totalopplaget vokser, det viser at folk er villig til å betale for norsk redaksjonelt innhold. Det rene digitalopplaget nærmer seg nå en million, og utgjør 42 prosent av totalopplaget. Dette er unikt i verdenssammenheng, sier Randi S. Øgrey.

Totalopplaget for norske aviser er på 2,35 millioner, og går frem med 2,5 prosent fra første til andre halvår 2019​. Det rene digitalopplaget, inklusive weekendabonnenter, nærmer seg nå 1 million (985 000) og øker med 12 prosent​, mens det rene papiropplaget er på 201 000 etter en nedgang på 13 prosent. Andelen kombinasjonsabonnement går tilbake, men nær halvparten av alle solgte abonnement er fortsatt etter komplett-modellen, med tilgang til både papir og digitalt. Andelen komplett er høyest blant lokale fådagersaviser og nisjeaviser, mens riks- og storbyavisene har høyest andel digitalabonnenter. 

Det er i stor grad de riksspredte nyhetsavisene med sine digitale produkter (VG+, Dagbladet Pluss og Nettavisen Pluss) som står for opplagsveksten fra første til andre halvår av 2019, med en vekst på nesten 10 prosent, men også uten riksavisene er opplagsutviklingen positiv. Lokalavisene vokser med nærmere 2 prosent, storbyavisene har en stabil utvikling (+0,3 prosent) og nisejavisene går svakt tilbake i perioden ​(-0,9 prosent)

VG og Dagbladet leverer opplagsoppgaver for henholdsvis VG og VG+ og Dagbladet og Dagbladet Pluss. Ser vi disse produktene samlet er VG totalt størst med et opplag på 265 000, etterfulgt av Aftenposten med 248 000 og Dagbladet med totalt 104 000. Deretter følger Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad. Som separat opplagsprodukt er Aftenposten fortsatt størst foran abonnementsproduktet VG+ med 203 000 i opplag, Bergens Tidende (83 000) og Dagbladet Pluss (72 000).  

 

Lesertall - over halvparten av befolkningen bruker hver dag mobilinnhold fra norske mediehus

Norske medier har en høy og stabil totaldekning på 79 prosent, hvor mobil er klart største kanal med 55 prosent daglig dekning, og bruken av e-aviser øker kraftig. - Den totale dekningen for norske medier er på omtrent samme nivå i 2019 som året før. Digital bruk har en positiv utvikling, hvor mobil er den største driveren. 66 prosent bruker nå digitalt innhold fra norske aviser daglig, sier Øgrey.

Fra januar 2020 er det gjennomført en metodeendring for de digitale målingene som gjør at tallene ikke er sammenlignbare med tidligere rapporteringer. Endringen består i en overgang til bruk av censusdata (trafikkmålinger) for alle målte titler. Paneldata fra Comscore vil ikke lenger bli benyttet. Endringen gir hyppigere rapportering av data til markedet og gjør at tallene for digital bruk i større grad vil samsvare med dagens valuta for kjøp og salg av digitale annonseflater. Samtidig lanseres en ny portal for offentlig dokumentasjon og statistikk fra MBL. Tallene vil fra 17. mars være å finne på medietall.no. 

VG er størst
VG er Norges største nyhetsmedie med en samlet dekning på over 1,9 millioner brukere etterfulgt av NRK med nærmere 1,5 millioner, Dagbladet med nær 1,2 millioner og TV2 med over 900 000 brukere. Aftenposten, Nettavisen, E24 og Dagens Næringsliv følger videre på listen. 

Digitalt er også VG klart størst med 1,8 millioner brukere, når vi måler bruk på tvers av mobil, PC og nettbrett. VG etterfølges av NRK, Dagbladet og TV2 digitalt.

Nedgangen for papiravisene bremser opp
For papiravisene er det ingen endringer i målemetode, og tallene er sammenlignbare med tidligere målinger. Papiravisene går tilbake, men mindre enn det vi har sett de siste årene, og i tillegg er det en kraftig vekst på 23 prosent i lesing av eAviser, både som følge av at flere leser eAviser og at flere eAviser er representert i målingen.

38 prosent leser minst en papiravis en gjennomsnittlig dag (mandag-søndag), mens 40 prosent leser minst en avis på hverdager, og vi leser i snitt 0,6 papiraviser daglig.          

Av de 151 avistitlene som ble rapportert, har 7 titler fått flere lesere, og 51 aviser har fått færre. Samlet sett er det en tilbakegang på 5,6 prosent fra 2018 til 2019, både totalt og for lokal- og regionsavisene. Nisjeavisene har stabil utvikling med pluss 0,3 prosent, hvor fire aviser øker og fire går tilbake. 

Aftenposten er Norges største papiravis målt i daglig dekning per utgave med 337 000 lesere, og er som tidligere etterfulgt av VG (206 000), Dagens Næringsliv (143 000) og Dagbladet (128 000).

Klassekampen er stabil med en økning på 1 000 lesere det siste året, og er nå Norges femte største papiravis. Størst vekst i antall lesere ser vi hos Finansavisen og Nationen som går frem med henholdsvis 8 100 og 4 500 lesere, mens de største papiravisene er blant de som taper flest lesere gjennom fjoråret.