Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Medietilsynet utbetaler pressestøtte tidligere enn planlagt

Nyhet

Publisert

-Vi håper også at Medietilsynet fremskynder tredje forskudd, sier Randi S. Øgrey.

-Dette er en håndsrekning som var kjapt levert og betyr mye for mange i bransjen som har fått inntektsgrunnlaget forandret over natten. Vi setter pris på å kunne ha en tett dialog med Medietilsynet om behov for eventuelle nye tiltak framover som følge av Korona-situasjonen, sier adm dir Randi S. Øgrey i en kommentar til at Medietilsynet fremskynder støtteutbetalinger.

Medietilsynet framskynder støtteutbetalinger og betaler ut mer støtte på et tidligere tidspunkt enn vanlig som følge av Korona-krisen.

– Vi har stor forståelse for at mange medier nå står i en krevende situasjon, og gjør det vi kan for å bistå, sier direktør Mari Velsand i en pressemelding fra Medietilsynet. Medietilsynet har de siste dagene fått henvendelser både fra bransjeorganisasjoner og medier som er bekymret for situasjonen, både på grunn av reduserte annonseinntekter og sårbarhet i egen bemanning.  – Vi ser at særlig de minste mediene, som fra før har små ressurser og en krevende driftsøkonomi, raskt kan få problemer. Vi gjør derfor en del grep med våre støtteordninger som vi håper kan være til hjelp i en krevende situasjon, sier Velsand.

Aviser som mottar produksjonstilskudd og tilskudd til samiske aviser, får vanligvis andre forskudd i april. Dette forskuddet blir nå i stedet utbetalt allerede denne uken.

-Vi håper også at Medietilsynet fremskynder tredje forskudd som vanligvis kommer i juni, slik Velsand bekrefter at de vurderer, sier Randi Øgrey.

Lokalkringkastere får utbetalt mer tilskudd i første utbetaling. Aktørene som får midler gjennom ordningen for lokale lyd- og bildemedier får første utbetaling neste uke. Normalt utbetales støtten i to like store rater. Den første utbetalingen fra 50 prosent til 75 prosent av støttebeløpet.

Noen av de minste avisene har varslet at de kan få problemer med å få ut tilstrekkelig antall papirutgaver til å kvalifisere til å motta produksjonstilskudd neste år.  – I samarbeid med Kulturdepartementet tar Medietilsynet sikte på å utarbeide en midlertidig forskrift, som kan åpne for dispensasjon fra dette kravet med bakgrunn i Korona-situasjonen, sier Velsand.