Understreker behovet for fremtidsrettede virkemidler

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Medietilsynets økonomirapport for 2019 viser at brukerinntektene øker og at digitaliseringen fortsetter for fullt, men at mediehusene i fjor mistet annonseinntekter. Den kraftige digitaliseringen som bransjen gjennomfører var ikke nok til å hindre fall i samlet driftsresultat fra 2018. Det er Google og Facebook som er de viktigste konkurrentene på det digitale annonsemarkedet. De hadde i 2019 50 prosent høyere annonseinntekter enn hele avisbransjen hadde samlet for papir- og digitalutgaver.

-Rapporten viser at situasjonen for mediehusene fremdeles er krevende, og at brukerinntektene vil bli enda viktigere fremover. Det er nødvendig å ha ressurser til journalistikken, og det er nødvendig med fremtidsrettede mediepolitiske virkemidler, sier adm. dir. Randi S. Øgrey.

Mediehusene er midt i et krevende 2020. Koronakrisen påfører dem store tap, samtidig som de opprettholder sin samfunnsviktige funksjon. De langsiktige virkningene for mediene kjenner vi ikke. Derfor er det viktig at Kulturdepartementet evaluerer kompensasjonsordningen for medier raskt, og vurderer videre tiltak dersom det er nødvendig. Departementet må også følge opp Stortinget anmodning om å utrede en 'verktøykasse' av tiltak, slik at vi har virkemidler for å kunne ta vare på mediemangfoldet fremover.

Les hele rapporten her