Foto:

Ny rapport bekrefter stort avsendermangfold blant norske medier

Nyhet, Statistikk og analyse

Publisert

Konserndirektør Pål Nedregotten fra Amedia og konserndirektør for nyhetsmedier Siv Juvik Tveitnes fra Schibsted kommenterte rapporten under frokostmøte i regi av Medietilsynet. Se hva de svarer Medier24 nederst i saken. Foto:

-Den ferske rapporten fra Medietilsynet er en viktig oppfølging av Mediemangfoldsutvalgets arbeid, og bekrefter at vi har et godt avsendermangfold av norske medier. Vi skulle ønsket oss at det også var en overordnet markedsbeskrivelse i rapporten, sier MBLs adm dir Randi S. Øgrey.

Rapporten om avsendermangfoldet i norske medier er første del av et nytt mediemangfoldsregnskap som utvikles av Medietilsynet. Eierstruktur, antall medietilbydere, geografisk spredning av den redaksjonelle tilstedeværelsen og kjønnsfordelingen blant journalister og redaktører er blant forholdene som er undersøkt.

-Det er flott at rapporten viser så tydelig at norske redaktørstyrte medier utgjør en viktig rolle i å speile det norske samfunnet. Det store flertallet av kommunene har dekning av en lokalavis, kun 18 av 422 mangler. Så kunne vi ønsket oss at rapporten hadde vist helheten i utfordringen mediene står overfor på annonsesiden og konkurransen fra globale aktører. Vi hadde også gjerne sett at de tar med alle redaktørstyrte medier. Men dette regner jeg med at de tar med neste gang, sier Øgrey.

Medietilsynet bekreftet under rapportfremleggelsen at de i det videre arbeid vil følge den økonomiske utviklingen, konsolideringsutviklingen, om de små aktørene lykkes de med digitaliseringen og ikke minst utviklingen i konkurransen fra globale aktører. 

 

Se Medier24 sitt  intervju med Pål Nedregotten (Amedia) og Siv Juvik Tveitnes (Schibsted)