Ny undersøkelse: Situasjonen for mediene er dramatisk

Publisert

-Nå er det kritisk å få på plass en tiltakspakke som gjør at vi kan opprettholde samfunnsoppdraget vårt, sier MBLs adm.dir Randi S. Øgrey.

En ny NHO-undersøkelse viser at 95 prosent av mediebedriftene oppgir at de mister inntekter som en følge av kanselleringer av ordre den siste uken. -For mange handler det om store tap, og dette er svært dramatisk. Inntektsbortfallet skjer i en tid der behovet for informasjon i befolkningen er som størst og redaktørstyrte medier trengs som mest. Nå haster det med en kraftig tiltakspakke for mediene, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Mediene blant de bransjene som er hardest rammet

 -Svarene fra undersøkelsen stemmer overens med de tilbakemeldingene vi har fått på telefon i vår egen ringerunde. Nå er det kritisk å få på plass en tiltakspakke som gjør at vi kan opprettholde samfunnsoppdraget vårt, sier hun. Tallene fra NHO viser at mediene er en av de hardest rammede bransjene.

I undersøkelsen svarer 33 % at de har gjennomført permitteringer knyttet til koronakrisen.

Bruk norske medier

-Vi er bare i mars og vi må regne med at koronakrisen vedvarer en tid. Både myndigheter og næringsliv bør annonsere i redaktørstyrte medier som når bredt ut til befolkningen, både nasjonalt og lokalt. På den måten vil mediene bli bedre rustet til også fremover å levere god og nødvendig journalistikk.