Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Ny utgave av Mediehistorisk tidsskrift kan leses her

Nyhet, Journalistikk

Publisert

Illustrasjon: Endre Barstad

Hva er den norske TV-aksjonens historie? Hvilke debatter og konflikter utspilte seg da den ble til? Er en digital kopi det samme som «medieoriginalen», og hvis ikke, hvorfor ikke? Hvilken betydning får det for mediehistoriens filologi? Det er blant spørsmålene som blir stilt i det siste nummeret av Mediehistorisk tidsskrift.

Her er link til nyeste utgave av tidskriftet

I tillegg presenterer det nye  utgaven av tidskriftet ny forskning om jødestereotypier i mellomkrigstidens arbeiderpresse og forholdet til partiet Høyre i utvalgte aviser etter som konserneierne tok over i 1980-årene, samt et essay som utforsker fotografier av Bjørnstjerne Bjørnson. Nummeret byr dessuten på et bokessay og et medieminne, og en reportasje fra Norsk radio- og fjernsynsmuseum.

I det nye nummeret kan du lese disse artiklene:

  • Siri Hempel Lindøe: TV-aksjonens historie
  • Henrik Bastiansen: Mediehistorie 2.0
  • Roar Madsen og Per Overrein: Høyre og konsernpressen
  • Morten Haave: Jødene og arbeiderpressen

MBL er sekretariat for Mediehistorisk forening.