Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Ny veileder for datajournalistikk

Nyhet, Journalistikk

Publisert

Norsk Redaktørforening gir ut veileder for sikrere datajournalistikk. Veilederen er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke redaktører og IT-eksperter i mange av landets mediehus og -konserner.

- Dette er en veileder for redaktører som vil ta ut hele potensialet i journalistikken, men samtidig føle seg trygge på digitalt kildevern og datajournalistikk. Vi håper veilederen kan bidra til økt bevissthet og mer kunnskap om fallgruver, men også mulighetene i datajournalistikken. Det sier Ingeborg Volan, redaktør for publisering og visuell journalistikk i Dagens Næringsliv. Volan er leder for redaktørforeningens teknologiskvadron, som har tatt initiativ til veilederen.

Veilederen Koden for sikker datajournalistikk