Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Offentlig annonsering i norske mediehus under corona-epidemien

Nyhet

Publisert

Adm. dir. Randi S. Øgrey (MBL) og generalsekretær Tomas Bruvik (LLA) til høyre i bildet har signert brevet til Departementene, Helsedirektoratet, Kommunenes Sentralforbund og alle landets ordførere. (MBLs fagsjef for næringspolitikk Bjørn Wisted til venstre på bildet)

-Det vil gi god treffsikkerhet om stat og kommuner i enda større grad bruker norske mediehus, både lokale, regionale og nasjonale, for å informere bredt om korona-situasjonen og tiltak. Samtidig vil det gi en kjærkommen inntekt for mediehus som opplever stor annonsesvikt, sier Randi S. Øgrey (MBL) og Tomas Bruvik (LLA).

Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser har gått til det skritt å henvende seg til Departementene, Helsedirektoratet, Kommunenes Sentralforbund og alle landets ordførere gjennom et åpent brev:

Vi ønsker og ber om at mottakere av dette brev og underliggende etater i størst mulig grad benytter norske mediehus for å informere befolkningen i den pågående korona-pandemien. Slik vil innbyggerne få viktig informasjon i krevende tider. Samtidig vil staten bidra til at både storsamfunnet og lokalsamfunnene har oppegående aviser og mediekanaler også når den verste korona-tiden er over. Det er i alle sin interesse, blant annet for å ha et godt offentlig ordskifte og et levende lokaldemokrati.

  • Redigerte medier når nesten 80 prosent av befolkningen over 12 år daglig, og gir annonser en seriøs kontekst i medier som publikum bruker for å skaffe seg nyheter og troverdig informasjon.
  • Offentlig annonsering vil gi tiltrengte annonseinntekter i en tid der disse faller dramatisk.
  • Man bør i sin annonseringspraksis legge til grunn ideelle og etiske krav, og annonsering bør i størst mulig grad skje i redigerte medier, aviser m.fl., som opererer etter presseetiske standarder og prinsipper.

Om annonsering

Flest mulig offentlige virksomheter, nasjonale som kommunale, bør nå aktivt benytte norske mediehus så mye som mulig til betalt kommunikasjon til befolkningen – heller enn annonser på Facebook og i andre sosiale medier og plattformer. Norske mediehus har gode systemer for å få ut annonsebudskap raskt i hele landet - både nasjonalt, regionalt og lokalt – på papir og digitalt.

Våre mediehus erfarer at det er et enormt behov for informasjon i deres dekningsområder. Vi opplever rekordtrafikk som er betydelig og vedvarende større enn dagen etter kommunevalget i september 2019 - hvor vi spilte en tilsvarende samfunnsrolle, men i et avgrenset tidsrom.

Det er kritisk viktig at offentlige samfunnsaktører er med på å understøtte finansieringen av lokale og nasjonale mediehus som akkurat nå spiller en avgjørende rolle for å informere befolkningen. Økt offentlig annonsering vil gi tiltrengte annonseinntekter i en tid der disse faller dramatisk.

Her er brevet til Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet, Helsedirektoratet, KS, DiFi og til alle landets ordførere.