Rapport om NRK og mediestøtteutredning

Nyhet, Statistikk og analyse

Publisert

Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å utarbeide en ny rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet og hvordan NRKs virksomhet påvirker konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet.

Tilsynet skal også gjennomgå de ulike mediestøtteordningene. Arbeidet skal inngå i grunnlaget for Stortingets første behandling av fireårige styringssignaler for NRK og mediestøtten i 2022.

NRK-rapporten skal leveres innen 30. september, og utredningen om mediestøtte innen 30. november. Men info på Medietilsynets nettside.