Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Søke på 'kontantstøtten'?

Nyhet

Publisert

MBLs fagsjef for næringspolitikk Bjørn Wisted

Det har vært tvil om man ville være diskvalifisert for å få støtte fra en eventuell egen kriseordning for medier dersom man søker "kontantstøtte". MBL har undersøkt dette, og det korte svaret er at mediebedrifter kan søke om det kan hjelpe dem, og det vil ikke diskvalifisere i en eventuell ny støtteordning

For spørsmål kontakt Bjørn Wisted wis@mediebedriftene.no