Tariffoppgjøret 2020: Enighet i journalistoppgjøret

Publisert

Fra venstre: NJs forhandlingsleder Hege Iren Frantzen og MBLs forhandlingsleder Pernille Børset.

(Oslo 17.09.20 kl 07.01) Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag ble etter syv timer på overtid i natt enige om årets tariffoppgjør, som innebærer at minstelønnssatsene er hevet med kr 3500,-.

–Dette innebærer et oppgjør innenfor frontfagets ramme og gir reallønnsvekst. Vi er fornøyde med å ha kommet i havn med en forhandlingsløsning som er tilpasset den utfordrende situasjonen bransjen står i. Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive, sier MBLs forhandlingsleder Pernille Børset.

Endringstakten i bransjen er økende, og det er viktigere enn noen gang å ha ambisjoner knyttet til bærekraft og kompetanseutvikling. Begge tema har vært sentrale i årets oppgjør.

-Vi er enige om å jobbe med disse spørsmålene i tariffperioden, sier hun.

Protokoll