Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Tariffoppgjøret 2020: Enighet i tariffoppgjøret mellom MBL og Fellesforbundet

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

MBLs forhandlingsleder Kanwal Suleman og Fellesforbundets forhandlingsleder Niels Edvard Killi.

(Oslo 23.09. kl 17.16) Mediebedriftenes Landsforening og Fellesforbundet ble i ettermiddag enige om årets tariffoppgjør for avis-, avistrykkerier og pakkeri. –Vi har hatt en god dialog under forhandlingene og er glade for å ha kommet i mål med en forhandlingsløsning. Et av punktene det ble oppnådd enighet om er å fjerne tariffbestemmelsen som innebar forbud mot bruk av hjemmekontor for visse grupper, sier MBLs forhandlingsleder Kanwal Suleman.

I tråd med resultatet fra frontfagsoppgjøret blir det gitt generelt tillegg på 50 øre per time. I tillegg gis det et justeringstillegg til lokal fordeling.

Oppgjøret har en ramme på 1,7%.

Partene er også enige om å bruke det neste året til å gjennomgå bestemmelser med tanke på å modernisere og utvikle tariffavtalen.

Oppgjøret sendes til uravstemning hos Fellesforbundet med frist 15. oktober.

Her er protokollen

For mer informasjon kontakt:

Kanwal Suleman, forhandlingsleder MBL, tlf. 907 57 529