Tarifforhandlingene mellom NJ og MBL starter i dag

Publisert

I dag starter tarifforhandlingene mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Oppgjøret skulle opprinnelig gjennomføres i slutten av april, men ble utsatt som på grunn av koronasituasjonen.

-Vi har satt av tid til å kunne jobbe grundig og godt sammen med vår forhandlingspart. Mediebransjen var midt i en krevende omstilling allerede før koronaepidemien og koronaepidemien forsterker og fremskynder denne utviklingen.  Dette må årets tariffoppgjør ta hensyn til, sier MBLs forhandlingsleder Pernille Børset.

Her er MBLs forhandlingsutvalg

Pressekontakt: Veslemøy Rysstad, tlf 92 29 90 97