Varsel om plassfratredelse – disse bedriftene kan bli tatt ut i streik

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Fellesforbundet og MBL ble ikke enige i årets tarifforhandlinger om avisbudavtalen, og tariffoppgjøret går nå til tvungen mekling. Meklingsfristen utløper kl 24.00 torsdag 19. november, men meklingen kan fortsette på overtid dersom partene blir enige om dette. Blir det ikke enighet i meklingen, ender oppgjøret i streik. Plassfratredelsen gjelder 429 ansatte i 8 bedrifter.

Følgende bedrifter er berørt: 

Amedia Distribusjon Viken AS avd Fredrikstad

Amedia Distribusjon AS avd Lier

Romerike Mediadistribusjon AS

Sam Distribusjon AS

Schibsted Distribusjon Øst AS avd Hovedkontor

Schibsted Distribusjon AS Region Grünerløkka/Follo

Schibsted Distribusjon AS Region Sagene/Asker

Østfold Distribusjon AS

MBLs medlemmer som omfattes av plassfratredelsen har fått nærmere informasjon om dette pr epost.  Vi minner om at  ved en eventuell streik kan uttaket bli utvidet på et senere tidspunkt. Bedrifter som ikke har varslet om mulig permittering grunnet streik bør vurdere dette nå. Mer informasjon om permittering grunnet streik finner du HER