Annonseinvesteringene økte i andre kvartal 2021

Nyhet, Statistikk og analyse

Publisert

Ferske tall fra IRM viser en rekordstor opphenting for annonsering i norske medier i andre kvartal 2021. Omsetningen endte totalt på 5,8 milliarder kroner, som er nesten 400 millioner kroner mer enn i samme kvartal i 2019.

-Veksten er sterk for både display, rubrikk og søk, men de sosiale nettverkene har fortsatt størst andel av de digitale medieinvesteringene, og kan vise til en sterkere vekst enn banner-annonsering og native hos norske nettaviser. Til tross for den positive utviklingen i andre kvartal 2021, fortsetter nedgangen for papiravisene. Dagspressen som kategori har stabilisert seg noe i Q2, men ligger fortsatt noe under nivået på samme tid i 2020 og er et godt stykke unna investeringsnivåene fra andre kvartal i 2019, sier Geir E. Engen fagsjef for analyse og utvikling i MBL.

Markedet har ikke bare tatt seg opp igjen fra 2020, det har også med god margin passert 2019-nivå. Det er likevel verdt å merke at det svake andre kvartalet i 2020, da pandemien inntraff, fører til lave sammenligningstall. Internett, som var den eneste kategorien med vekst i 2020, fortsetter å drive veksten.

-I andre kvartal 2020 rammet pandemien med full kraft og markedet falt med 18%. Det betyr at markedet nå møter svært svake sammenligningstall i andre kvartal 2021– noe som delvis forklarer den fantastiske oppgangen vi ser, sier  IRM-sjef Madeleine Thor. 

Den oppadgående økonomiske trenden, kombinert med økonomisk stimulans og økt e-handel, gjenspeiles bredt i medieinvesteringene, der nå  flere mediekategorier enn digitale viser tosifrede vekstrater. Utviklingen er i hovedsak drevet av annonsørenes overgang til digitale medier og av sterk e-handel.

-Vi har ikke sett en så sterk bedring før. IRM hadde spådd en tosifret vekstrate i andre kvartal, men rushet vi ser overrasker oss også. Annonsemarkedet er på god vei tilbake, og bryter både inntektsrekorder og  vekstrekorder for andre kvartal, sier Thor.