Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Distribusjonsutvalget med nytt mandat og nye medlemmer

Einar Hålien (Schibsted) er ny utvalgsleder

MBLs hovedstyre har justert mandatet og oppnevnt medlemmer til Distribusjonsutvalget.

Distribusjonsutvalgets mandat og sammensetning er nå slik:

Utvalget skal følge regulatoriske saker på området fysisk distribusjon både i Norge og i EU. Utvalget skal i samarbeid med administrasjonen iverksette nødvendige tiltak innenfor disse rammene, men kan også foreslå ytterlige tiltak til hovedstyret ved behov. Ansvaret for å organisere kontakten med Posten videreføres i utvalget.

Einar Hålien (Schibsted) er ny utvalgsleder. Videre vil utvalget bestå av Ingar Merli (Amedia), Haakon Onstad (Polaris Media), Gisle Høvik (Mediaconnect), Cathrine Laksfoss (Schibsted) og Bjørn Wisted (MBL).