Distribusjonsutvalget med nytt mandat og nye medlemmer

Einar Hålien (Schibsted) er ny utvalgsleder.

MBLs hovedstyre har justert mandatet og oppnevnt medlemmer til Distribusjonsutvalget.

Distribusjonsutvalgets mandat og sammensetning er nå slik:

Utvalget skal følge regulatoriske saker på området fysisk distribusjon både i Norge og i EU. Utvalget skal i samarbeid med administrasjonen iverksette nødvendige tiltak innenfor disse rammene, men kan også foreslå ytterlige tiltak til hovedstyret ved behov. Ansvaret for å organisere kontakten med Posten videreføres i utvalget.

Einar Hålien (Schibsted) er ny utvalgsleder. Videre vil utvalget bestå av Ingar Merli (Amedia), Haakon Onstad (Polaris Media), Gisle Høvik (Mediaconnect), Cathrine Laksfoss (Schibsted) og Bjørn Wisted (MBL).