En stor dag for journalistikken og ytringsfriheten

Publisert

Maria Ressa da hun mottok Golden Pen of Freedom i Estoril i 2018.

Nobels fredspris for 2021 går til journalisten Maria Ressa og redaktøren Dmitrij Muratov. -Dette er en gledens dag for alle som er opptatt av frie medier og ytringsfrihet. Prisvinnerne står hver dag i kampen for det frie ord, de er uredde og viktige forkjempere for ytringsfriheten. Og ikke minst er prisen tidsriktig og svært velfortjent, sier Randi S. Øgrey, adm. dir i MBL.

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2021 skal gå til Maria Ressa og Dmitrij Muratov for deres innsats for ytringsfrihet, som er en forutsetning for demokrati og varig fred. Ressa og Muratov får prisen for sin modige kamp for ytringsfrihet i Filippinene og Russland. De er samtidig representanter for alle journalister som står opp for dette idealet i en verden der demokrati og pressefrihet har stadig trangere kår. Nobelkomiteen sier; "En fri, uavhengig og faktabasert journalistikk beskytter mot maktmisbruk, løgn og krigspropaganda. Det er Nobelkomiteens overbevisning at ytrings- og informasjonsfrihet bidrar til en opplyst offentlighet. Disse rettighetene er viktige forutsetninger for demokrati og verner mot krig og konflikt. Tildelingen av Nobels fredspris til Maria Ressa og Dmitrij Muratov er ment å understreke betydningen av å beskytte og forsvare disse grunnleggende rettighetene. Uten ytrings- og pressefrihet kan arbeidet for folkenes forbrødring, nedrustning og en bedre organisert verden vanskelig lykkes i vår tid. Årets fredspris har derfor en solid forankring i bestemmelsene i Alfred Nobels testamente."

-Kampen prisvinnerne står i hverdag handler om hva slags samfunn vi skal ha fremover, og hvor ytringsfriheten og pressefriheten er under press mange steder. Prisen er en anerkjennelse av hva kritisk journalistikk betyr for demokratiet, sier Øgrey.