Enighet i lønnsoppgjøret

Publisert

Søndag klokken 14 ble det enighet i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO, og NHO og YS. Partene er omforent om en økonomisk ramme på 2,7 prosent.

Etter svært krevende forhandlinger, og med god hjelp fra Riksmekler Mats W. Rulandklarte partene i arbeidslivet å finne en felles løsning i årets mellomoppgjør. 

– Det har vært svært tøffe forhandlinger. Alternativet til dette resultatet var en streik som ville gått hardt utover både bedriftene og jobbene til folk. Det er vi glad for at vi har unngått, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. 

Partene meklet 14 timer på overtid. Almlid vektlegger at fokus hele tiden har vært å redde bedrifter og jobber. 

– For NHO var det spesielt viktig å skjerme de bransjene som har vært hardest rammet av koronakrisen. Det er derfor bra at vi klarte å unngå store ekstratillegg som ville gått utover disse bedriftenes evne til å overleve krisen, sier han. 

– At begge parter har tatt ansvaret i en krevende forhandling, er svært viktig for partssamarbeidet fremover. NHO og LO må stå sammen om gjenreisingen av Norge etter koronakrisen og sørge for at vi får gjennomført den grønne omstillingen, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.  

I mellomoppgjøret forhandles det kun om lønn, og partene ble til slutt enige om en økonomisk ramme på 2,7 prosent. Denne rammen skal nå etterfølgende oppgjør forholde seg til. 

– Det å forhandle kollektivt er krevende fordi det er et oppgjør for alle, men krisen vi står i har rammet så ulikt. Nå står NHO-familien samlet i å inngå et kompromiss på vegne av hele laget, sier Almlid. 

MBLs forhandlingsleder Pernille Børset har deltatt i forhandlingenne på vegne av MBL